Henrik Ladström är beteendevetaren som hjälper människor och företag att träffa rätt i sociala medier. Han är dessutom mannen som, åtminstone inom Göteborgs Twitterkluster , gjort sig känd för att aldrig backa för en diskussion.

Vi pratar med Henrik om att vara känslo- eller förnuftsstyrd, Twitter som terapeutiskt verktyg och överanvändningen av smileys på internet.